www.kranegalleri.no

Forsiden

Eggende fra Mette Strøm

Mette Strøm er ny keramiker hos oss...

Mette-Strøm-2-nyanser
Mette-Strøm-3-nyanser
Mette-Strøm-4-nyanser

Mette har en naiv kjærlighet til norsk tradisjonshåndverk. Hun lager vakre keramikkegg som appelerer både til syn og sinn. Hennes egg er en lek med taktilitet - og hvert objekt har et unikt uttrykk. Eggene har en form som appelerer til mange sanser, forventninger og myter. De er gode å ta i, kjenne på og med forskjellige glasurer blir det noe for øyet også. de har ofte noe inni som lager raslende lyd. 

Mette henter inspirasjon fra naturen og spor fra mennesker, samt rester av organisk materiale. Hun lar seg også inspirere av det hun hører og ser. 

Alle foto: Bjørn-Johan Stenersen