Erik Formoe er født i Fredrikstad i 1953, og her bor og arbeider han fortsatt. Han startet på Statens kunst- og håndverksskole i 1975, og fortsatte med Statens Kunstakademi i 1979. Han har seinere fordypet seg i litografi. Formoe har utviklet en egen stil med kontrasterende elementer som naturalistiske ansikter kombinert med ikke.figurative trekk eller abstrakte figurer. Ved å male ansiktene i nøytrale farger klarer Formoe å få betrakteren til å konsentrere seg om det som først virker å være vesentlig. Ved bruk av mønstrene i sterke farger, ofte med svart klarer han imidlertid å tilføre maleriet mer. Formoe er en samtidskunstner som bruker spor fra kunsthistorien. I sine tidligere arbeider ble han inspirert av impressjonismen og renessansen, men i dag minner de naturalistiske ansiktene oss om Gustav Klimt og Art Nouveau.