Øystein Dolmen er født i Trondheim i 1947. Han er mest kjent som den ene halvdelen av Knudsen & Ludvigsen - sangduoen som er udødeliggjort for alle som vokste opp i Norge på 70-tallet. Øystein har vært innom mange kunstformer i sin karriere. I alle år var han ansvarlig for illustrasjonene for Knudsen & Ludvigsen, det være seg platecover eller bøker. Han har i tillegg til å drive utstragt konsert- og teatervirksomhet også skrevet teaterstykker, skrevet bøker og laget animasjonsfilm. Etter at Gustav Lorentzen gikk bort har Øystein Dolmen samlet og trykket illustrasjoner av den kjente duoen helt tilbake til -70 tallet, men også skapt en del nye. Teknikken hans er såkalt digigrafi - DGA, som står for digital grafich art. Han starter med å tegne på et digitalt tegnebrett, bearbeider videre digitalt, og motivene kan også inneholde collage av foto eller andre importerte elementer. Alle trykkene er nummerert og signert, og de er trykket på syrefritt bomullspapir.