Randi Kristin Strand er født og vokste opp på Valdres - et sted med bare noen få hundre mennesker. Hun søkte tidlig ut og som 17-åring flyttet hun til Oslo for å utdanne seg til grafisk designer. Etter 23 år som leder av sitt eget designbyrået valgte hun å satse 100 % på kunsten. Fra 2012 har hun arbeidet fra sitt atelier i Drammen. 

I motivene sine henter Randi Kristin elementer fra historiske fotografier ut av sin tidligere kontekst og kombinerer dem med digitale samtidsfotografiske teknikker og kunstneriske medier. Hun blir inspirert av sang, musikk og dikt - det som kan høres mellom linjene - eller det som kan finnes som en stille hvisken i et dikt. Hun fanger drømmer som får henne til å reflektere over eget liv, og andres og som blir en abstrakt fremstilling av verden. Ofte skaper hun arbeider som går på tvers av ulike tidsperioder, der hun blander gamle og nye elementer med hverandre. Dette skaper spennende kontraster i bildene hennes. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og er representert ved flere gallerier.