Anne Kristin er født i Bergen i 1968. Bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved University of Brighton og Norfolk Institute of Art and design. Kunsten kan gi oss et annet blikk å se med - for denne kunstneren er naturens lys, former, farger og detaljer hennes største inspirasjoner. Fjell og trær går igjen som motiver i bildene, som en blanding av abstraksjon og gjenkjennelige elementer. Med følsom strek og djerv fargebruk kan vi oppleve velkjente landskap bokstavelig talt i et nytt lys. Noen motiver er dekket av tåke, som på samme tid tilslører og fremhever, og kan gi en opplevelse av å se mindre og samtidig klarere. Enten det dreier seg om vårt blikk for naturen eller for hverandre. Spennet er stort mellom mektige, solide fjell, og spinkle, tilsynelatende sårbare planter og trær. Naturen framstår så evig og forgjengelig på samme tid, denne naturen som omgir oss og som vi er en del av. For Hagesæther kan også sies å male fram relasjonene mellom naturens elementer, og mellom naturen og oss. Kunstnerens motiver gir oss et blikk på alt vi ikke vil miste.