Vilkår og betingelser

Galleriets plikter og rettigheter:

Krane Galleri formidler kunst mellom kunster og kjøper. Vi selger kunst på vegne av kunstner og kunstverket anses som kunstners eiendom til det er betalt. Dersom vi skulle bli utsolgt på lager for et bestilt kunstverk vil vi snarest oppdatere kjøper om ventetid. Vi plikter også å opplyse kjøper om eventuelle forsinkelser i leveransen.

Galleriet plikter å opplyse kjøper om tilstand på kunstverk, samt orientere om eventuelle lyter før kjøp. Vi tar forbehold om skrivefeil, lagerfeil og utsolgte varer på vår nettside. Ei bestilling fra vår nettside anses som bindende, og forsøk på svindel, dokumentforfalskning eller annen type kriminell virksomhet vil bli politianmeldt.

Krane Galleri etterstreber å gi riktige opplysninger og priser på kunstverkene som ligger tilgjengelig på vår nettside. Vi tar allikevel forbehold om feil i opplysninger gitt oss av våre underleverandører eller utsolgte kunstverk fra kunster. Vi tar også forbehold om tekniske problemer og andre forhold utenfor vår kontroll som sykdom og force majour. 

5 % BKH avgift: I tillegg til kunstverkets pris må kjøper ilegge 5 % kunstavgift. Denne går til Bildene Kunstneres Hjelpefond og tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger. Krane Galleri er ansvarlig for innkreving, rapportering og innbetaling av avgiften til BKH. 

Innramming: Vi utfører innramminger fra eget rammeverksted, og vi har fokus på å bevare ditt objekt/kunstverk på best mulig måte. Vi vil til enhver tid benytte oss av de beste materialer som finnes fra våre leverandører for en faglig utført innramming. Vi er medlem av Norsk Rammebransjeforbund. 

Galleriet eller kunstner kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side jmf. Forbrukerlovens § 46.

Betaling og frakt:.Vi selger på vegne av kunstner og kunstverket må derfor være betalt før vi sender det fra galleriet. Vi tilbyr betalingsordninger via Nets Easy, samt betaling med kredittkort. For forsendelser bruker vi Posten Bring, og pakken sendes med sporing. Kjøper betaler frakt i tillegg til varens pris. Du vil få ei hentemelding fra Posten når din ordre er klar for henting. Pris for frakt er 300,- for forsendelser i rull – For innrammede forsendelser vil prisen fastsettes etter gjeldende priser basert på mål og vekt. Skulle pakken komme til skade under transport vil forsendelsen være forsikret. Kjøper plikter da å melde skaden inn til galleriet@krane.com med både skriftlig- og foto dokumentasjon, samt bekreftelse fra hentested. Skader som oppstår mellom hentested og hjem vil ikke dekkes av forsikringen og vil være kundens ansvar. 

Leveringstid:
Vi bestreber oss til å levere snarest mulig etter bestilling – og vil behandle innkommende bestillinger senest påfølgende dag. Har vi kunstverk på lager sendes det så snart det er betalt – eventuell ventetid opplyses til kunde. Skal bildet rammes inn må en ventetid på 5 – 15 dager regnes med. 

Angrerett:
Det er fullt mulig å angre ditt kjøp fra vårt nettgalleri. Dersom dette skulle skje gjør du som følger: Når du mottar din ordrebekreftelse på epost, vil vi også legge ved ditt angrerettskjema som må fylles ut og returneres innen frist. Frist for å angre ditt kjøp er satt til maks 14. dager etter at du har mottatt din ordre. Vi gjør oppmerksom på at angreretten kun gjelder ved fjernkjøp fra vår nettside – og ikke ved kjøp over disk i galleriet. Varen pakkes forsvarlig ned og returneres for kjøpers regning via posten.no. Vi anbefaler deg å sende pakken med sporing. Returen vil ikke være godkjent før varen er kommet oss uskadet i hende.

Det er https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

som regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter. Her er noen viktige punkter å være obs på:

 

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene ved retur selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt I. 
  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf. Ang Angreretten § 25)
  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 1).

Du har som forbruker med andre ord rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. 

Vi kan dessverre ikke ta retur på innramminger – da disse tilvirkes særskilt etter forbrukers ønske. Dette fordi det ikke er angrerett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner. (jmf. Kjøpsloven §52) 

Om du skulle trenge hjelp til dette eller trenger et nytt angrerettskjema tar du kontakt på galleriet@krane.com

Tilbakeføring skjer på følgende måte for de respektive betalingsmidler benyttet ved kjøpet:

Kreditt/Debetkort

Tilbakeføres til konto knyttet opp mot kortet

Finansiering (Nets Easy)

Krediteres kundens reskontro 

Dersom du ikke henter din ordre på hentested og heller ikke melder inn at du angrer kjøpet vil ikke kjøpers rettigheter ved angrerett være innfridd. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister dermed retten til å gå fra avtalen. Om uavhentede varer kommer uskadet i retur til galleriet vil ordren bli kreditert i sin helhet, men vi vil utstede en faktura pålydende porto to veier, samt kr 300,- i et håndteringsgebyr for å dekke våre kostnader. Dersom ordren er forhåndsbetalt, vil dette beløpet motregnes før retur utbetales.  

Reklamasjon:
Dersom mottatt vare har feil eller mangler det ikke er opplyst om ved kjøp, må du snarest kontakte galleriet og gjøre oss oppmerksom på dette til galleriet@krane.com Reklamasjon på skader påført av kunde godtas ikke. 

Det gis full reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven, men under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget – senest 14 dager etter mottak av varen. 

Vi vil påse at varen ikke har mangler før den sendes fra galleriet og vi vil også påse at varen er forsvarlig emballert etter Postens standarder og krav for forsendelser. Dersom skader er påført under transport, må forbruker melde fra til galleriet@krane.com med dokumentasjon på skaden og ei skriftlig forklaring, med bekreftelse fra hentested. Fullt beløp vil da bli refundert til forbruker. Skader ved transport fra hentested og hjem dekkes ikke av forsikringen.