Embla er grafiker bosatt i Oslo, med atelier på Helsfyr. Her trykker hun egen grafikk, henholdsvis linosnitt og dyptrykk. Hun er medlem av Norske Grafikere og Norske Billedkunstner, og har en BFA i grafisk kunst og tegning fra Kunsthøgskolen i Oslo. I 2021 hadde hun verkstedplass på Frysja Grafikksenter. Hun er representert ved et utvalg gallerier i Norge.

I grafikken sin beskriver Embla det nære og det kjære gjennom grafikkens røffe uttrykk. Skogen og mellommenneskelige relasjoner er gjengående motiver. Motivene kommer fra en introspektiv tilnærming til omverdenen der observasjonene hennes manifisteres i platen hun trykker fra.