Eva er født i Harstad i 1951, men bor og arbeider i Oslo. Harr er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, samt Statens Kunstakademi. Om kunsten sin sier Eva: Jeg har en meditativ holdning til mitt arbeide, der naturens syklus alltid står i fokus. Døgnets ulike stemninger, lyset og mørket, nattens begynnelse og slutt-og ikke minst månen med sin mektige symbolikk og innvirkning på våre liv. Symbolene jeg finner i naturen er ofte universelle og sterkt ladet. Dette velger jeg å utforske og fordype meg i. Mitt landskap er et indre landskap, og er metafor på mine indre reiser. Jeg vil speile naturen, og dens viktige plass i våre liv Jeg blir berørt av dette uforutsigbare som preger vår tid, uro og støy som truer vår natur. Dette preger mitt blikk, og er underliggende i mitt valg av motiv. Samtidig ser jeg klart at lysets skiftninger og landskapet i nord, er en veldig viktig inspirasjonskilde. Å lete etter det vakre i kontrast mot det truende, gir meg mening. I en tid med støy, mentalt og visuelt, blir det viktig for meg å utrykke stillhet. Jeg arbeider både som maler og grafiker. Begge teknikker gir grobunn til hverandre. Her finner jeg gjenklang og inspirasjo