Hanne Grete Einarsen er født i 1966 og vokste opp på Skjervøy i Nord-Troms. Hun flyttet til Vest- Finnmark i 2005, for å følge røttene til sin farsslekt som levde som sjøsamer. I dag bor og arbeider hun i Snefjord i Måsøy Kommune - 37 kilometer fra kommunesenteret Havøysund. Her skaper hun sin kunst innen to og tre- dimensjonale uttrykk. Hun har sin utdannelse fra Kunstskolen i Kabelvåg, Vestlandets kunstakademi og fra Høgskolen i Bergen. Hun har røtter i det norske og det samiske, og tolker inntrykk og uttrykk fra begge kulturene. Hennes kunst blir skapt i ett landskap som består av hele 8 årstider: vinter, vårvinter, vår, vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter: "For meg har årstidene sine ulike oppgaver, hendelser, farger og historier som bidrar til at mine kunstuttrykk blir personlige. Jeg håper at andre kan finne noe kjent og ukjent i dem" - Hanne Grete Einarsen. 

Hanne Grete arbeider ofte med stedspesifikke kunstprosjekter og forteller historier som gjenspeiler hennes hverdag. Hun vil at hennes kunstuttrykk skal vise noe om hvem hun er, hvor hun kommer i fra og hvilke tradisjoner hun har. Derfor bruker hun ofte verktøy og materialer som har tradisjon innen liv og levne ved kysten når hun arbeider.