Kristin Tårnesvik er født i Tromsø i 1964 og vokste opp i Kåfjord. I dag bor og arbeider hun i Oslo. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen fra 1999 - 2004, hvor hun tok en master i fotografi. Hun jobber i dag i mange ulike medier og formater; fra tegning, grafikk, skulptur, foto, video og installasjonsbaserte verk. Hun jobber ofte med serier og variasjoner over et tema, utifra en bestemt metode.
I arbeidene vi har i galleriet utforsker hun det performative og intuitive i tegning. Hun starter på et arbeid med å streke opp en enkel linje på papiret, og fortsetter å fylle bildet med nye streker som til slutt danner en form. Strekene treffer hverandre, støter mot hverandre, danner nye retninger og ulike former. Arbeidet innbefatter en kalkulert feilmargin og en toleranse for at forutsette og uforutsette inngrep setter preg på det ferdige verket. Tegningene er originaler.

Kristin har deltatt på flere separat- og gruppeustillinger. Hun er innkjøpt av Nord Norsk Kunstmuseum, Sametinget, KORO, Samisk senter for samtidskunst og Troms Fylkeskommune blant flere.