Lavrans Borgen ( f. 2003) er en Drammensbasert kunstner som arbeider innenfor et abstrahert og fargerikt formspråk. Lavrans kunstneriske univers består hovedsakelig av portretter med kraftig sort kontur og detaljrike bakgrunner. Borgen er opptatt av å skildre egne og menneskets ulike kognitive prosesser. Han ønsker å vise menneskets ulike følelser på lerretet, og at verkene skal vekke følelser, assosiasjoner og reaksjoner hos betrakteren. 

De fargerike motivene hans har alltid en dypere mening og et budskap. Menneskets indre følelsesliv er særlig viktig for kunstneren, og han ønsker å skape større åpenhet for å kunne snakke om psyken, og dermed senke terskelen for å søke hjelp. 

“Vi står overfor enorme forventninger og et voldsomt informasjonspress som kan resultere i indre mental nedbryting, noe jeg selv har kjent på. Jeg håper kunsten min kan skape gjenkjenning hos andre, og derigjennom fellesskap - du er ikke alene!”