Trudy Wiegand har arbeidet som kunstner siden 2005.

Trudys store, engasjerende malerier er dristige, eksperimentelle og fulle av energi og befinner seg i krysningspunktet mellom abstrakt og figurativ kunst. De ulike arbeidsmetodene hun anvender varierer igjennom prosessen. Ekspressive arbeidsprosesser hvor store, fysiske bevegelser og malingen flyter, kombineres med et fokus på de minste detaljer hvor hun bruker de minste penslene i etuiet. I skjæringspunktet mellom det bevisste og det tilfeldige skapes en særegen dynamikk hvor fargesammensetningen er avgjørende.

Trudy liker å velge seg ut en fargepalett før hun starter å male, og deretter arbeide med fargeblandinger og samspillet mellom ulike kulører, nyanser og fargemetninger. Ved hjelp av differensierte teknikker liker hun å eksperimentere slik at selv de lyseste pasteller fremstår som kraftfulle og materielle. Kontraster mellom det lyse og mørke, mellom det harde og myke skaper en særegen stemning i kunsten. De ulike maleriene bærer på ulike måter med seg hennes personlige assosiasjoner og private erfaringer. Ofte finner hun inspirasjon i tekst, og lar disse som titler på verkene henne senere arbeider frem.

Hun er utdannet ved Nydalen Kunstskole i Oslo og Waverley Woollahra Art School i Australia.