Sølvi Åsvik (f. 1954) tok sin mastergrad innen tegning ved Statens Lærerhøgskole i Oslo( SLFO) i 1993. Hun studerte design&arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo ( AHO) 1997 – 2002 . Hun har arbeidet med keramikk i mange år og underviste i lærerutdanningen i faget kunst & håndverk i mange år. Hun startet sin karriere som selvstendig kunstner i 2011 med å bli akseptert på den juryerte landsdelsutstillingen «Nordnorsken» med en rominstallasjon i 5 deler. Åsvik har siden 2011 jobbet i hovedsak med egne prosjekter i digital kunst. Som fotograf designer hun digital grafikk v.h.a. fotos av natur og objekter, som settes sammen til collager. Hun har markert seg med sterke røtter til kysten og sterk forbindelse til lyrikk og musikk. Hun har de siste årene blitt mer og mer opptatt av mennesker og kroppsspråk/relasjoner i bildene. Hun arbeider nå med fotoprosjektet «Bølgeblikk». Åsvik er innkjøpt av flere kommuner og institusjoner, og har et godt salg fra representative gallerier. Hun har vært antatt mange ganger på Romerriksutstillingen og Rælingsutstillingen.