Terje Risberg er født i Oslo i 1949. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole samt Statens Kunstakademi. Han arbeider med polymeretsninger fra eget verksted på Nesodden. Naturen er hovedfokus i hans arbeider: "Mitt hovedtema har vært naturen. Den ytre naturen er min opprinnelse - jeg er født ut av den. Dermed er jeg selv også et stykke natur. Min indre natur gjør det mulig for meg å betrakte den omgivende naturen. Da oppstår en speiling. I denne speilingen kan jeg reflektere over meg selv og den verden jeg lever i. Mitt verktøy i disse refleksjonene er mine bilder. Jeg har brukt den ytre naturen eller landskapet i en visuell tilnærming, og den indre naturen eller selvet i en psykologisk/ eksistensiell tilnærming." sier Risberg om egne arbeider. Hans grafiske blad er håndtrykket fra flere ulike trykkplater i Domeij dyptrykkpresse. Han bruker oljebaserte lysekte trykkfarger fra Nyans Helsingborg og Cranfield UK på 350g Hahnemühle trykkpapir. Utgangspunktet er digitale malerier utført med tegnebrett i Photoshop. Han trekker ut separate farger fra maleriet og bruker dem til å lage trykkplater gjennom en belysnings- og etseprosess. Så trykker han det første prøvetrykket. Deretter bearbeider han platene med ulike håndverktøy til det ønskede resultatet er oppnådd. Motivene trykkes i opplag på mellom 10 og 60 eksemplarer. Den håndverksbaserte prosessen gir hvert trykk sin personlighet. Ingen av trykkene i opplaget er helt like.