Tom Erik Andersen er maler og grafiker. Han bor og arbeider i Drammen. 

Bildene til Tom Erik kan ofte oppfattes som melankolske eller humoristiske, men likevel har symbolikken et grunnleggende hovedtema; oss mennesker og den verden vi lever i.
For kunstneren handler det alltid om å frembringe en indre verden gjennom å observere den ytre. Det virkelige/uvirkelige, det bevisste/ubevisste, det synlige/usynlige. Han ønsker at hans kunst oppleves uten ytre betingelser og at betrakteren kan stole på sin egen forståelse av motivet.

Innhold er fundamentet i motivene til Tom Erik og han han arbeider alltid mot den grunnleggende ideen. I hvert motiv ønsker han å gi innholdet riktig form, farge og ballanse.  Han forsøker derfor å utelate det han oppfatter som unødvendig eller forstyrrende i den historien han vil fortelle. Så kan dialogen mellom kunstverket og betrakteren begynne. 

Andersen har vært profesjonell kunstner i over 20 år. Han har en lang rekke utstillinger bak seg i Norge og har i tillegg stilt ut bl.a. i New York, Chicago, Beijing, Stockholm og København. Andersen har utført mange utsmykningsoppdrag de siste årene. En rekke skoler, sykehus og offentlige institusjoner har kjøpt inn hans kunst.