Utstillingen "Identitet" består av tegninger som er tegnet for hånd og deretter bearbeidet digitalt. Ordet identitet hører vi ofte og i det siste har det også vært mye brukt i media. Vi har diskusjoner om kjønnsidentitet, ungdomsidentitet, etnisk identitet osv. Identietetn vår kan være noe vi er stolte av, noe vi skjemmes over eller noe vi finner tilhørighet til - eller kanskje ikke...

Alt handler om hvordan vi ser på oss selv, hvordan vi ser på andre og hvordan vi gjennom vår identitet ser på verden. Trude kommuniserer med streken sin og gjennom utstillingen tar hun for seg flere varianter av ordet. Som kunstneren selv sier: I en alder av 53 år så undres jeg fortsatt av hva jeg skal bli når jeg blir voksen.